Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба КР1 метра.
Лајсна КР1 ќе ве чини денари.

Ви треба М1553 метра.
Лајсна М1553 ќе ве чини денари.

Ви треба M1350 метра.
Лајсна М1350 ќе ве чини денари.

Вкупно “Модел 12” за прозори ќе ве чини
денари.