Пример 12

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба КР1 метра.
Лајсна КР1 ќе ве чини денари.

Ви треба М1830 метра.
Лајсна М1830 ќе ве чини денари.

Ви треба M1534 метра.
Лајсна М1534 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Украс М3020 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 12 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 12 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.