Пример 8

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1730 метра.
Лајсна М1730 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Елемент M3020 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 8 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 8 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.