Подпокривни лајсни

Подпокривните лајсни се користат за декорација и подобрување на изгледот на фасадата.

Тие се монтираат под кровната облога и имаат функција да ја скријат спојката помеѓу кровот и надворешниот ѕид.

podpokrivni-samo