Пресметка спрема Модел на прозор

Одберете модел на прозор кој ви се допаѓа и пресметајте колку метра ќе ви требаат спрема вашите димензии и колку ќе ве чини тоа во денари .

Кликнете на сликата за да се отвори !

Напомена :

Лајсните за моделите ги добивате по 2 метра не ги добивате скроени по мерка !

Модел 1

Модел 2

Модел 3

Модел 4

Модел 5

Модел 6

Модел 7

Модел 8

Модел 9

Модел 10

Модел 11