Пресметка според пример на прозор

Одберете пример на прозор кој ви се допаѓа и пресметајте колку метра ќе ви требаат спрема вашите димензии и колку ќе ве чини тоа во денари .

Кликнете на сликата за да се отвори !

0