Пример 16

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1563 метра.
Лајсна М1563 ќе ве чини денари.

Ви треба М2 метра.
Лајсна М2 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 16 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 16 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.