Пример 13

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)


Ви треба М1455 метра.
Лајсна М1455 ќе ве чини денари.

Ви треба M13S метра.
Лајсна M13S ќе ве чини денари.

Ви треба M1458 метра.
Лајсна M1458 ќе ве чини денари.

Ви треба M13K парчиња.
Елемент M13K ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 13 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 13 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.