Пример 4

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)


Ви треба М1225 метра.
Лајсна М1225 ќе ве чини денари.

Ви треба M1830 метра.
Лајсна M1830 ќе ве чини денари.

Ви треба M1534 метра.
Лајсна M1534 ќе ве чини денари.

Ви треба M3145 парчиња.
Елемент M3145 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 4 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 4 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.