Пример 14

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1230 метра.
Лајсна М1230 ќе ве чини денари.

Ви треба M1830 метра.
Лајсна M1830 ќе ве чини денари.

Ви треба M2 метра.
Лајсна M2 ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 14 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 14 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.